Aktuálne informácie

V dňoch 12. a 13. septembra 2016 sa konala v priestoroch Účelového zariadenia Kancelárie NR SR Častá – Papiernička IV. KONFERENCIA K TRANSFORMÁCII ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY.

 

 

.