Stavovské a profesijné organizácie

Vecná pôsobnosť k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je určená pre skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov, v ktorých sú jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory zaradené a vykonávajú ju príslušné stavovské organizácie a príslušné profesijné organizácie:

REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV

Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5

+421-2-33 01 42 80

Email: ruz@ruzsr.sk

www.ruzsr.sk/system-dualneho-vzdelavania

 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Nevädzová 5,  821 01 Bratislava

Tel: 02 / 4425 8295, 02/ 4425 8528

E-mail: sekretariat@azzz.sk

Vzdelávanie

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Grösslingová 4, 816 03 Bratislava

č.tel.: 02/54433291, 02/54131228

Email: sopkurad@sopk.sk

www.sopk.sk

Odborné vzdelávanie

 

Asociácia priemyselných zväzov

Budova TECHNOPOL (10. poschodie)
Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava

tel.: +421 950 259 414
e-mail: sekretariat@asociaciapz.sk

Vzdelávanie

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Úrad SPPK Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava

tel. +421-2-502 17 102 fax:+421-2-555 64 800

E-mail: sppk@sppk.sk www.sppk.sk

Vzdelávanie

 

Slovenská živnostenská komora

Úrad komory

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7645195

E-mail: uradkomory@szk.sk

www.szk.sk

Vzdelávanie

 

Slovenská lesnícka komora

Študentská 20, 960 01 Zvolen

Tel.: 045/533 56 82

E-mail: slsk@slsk.sk

www.slsk.sk

http://www.slsk.sk/vzdelavanie.html

 

Slovenská bánska komora

Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza

Email: banskakomora@banskakomora.sk

www.banskakomora.sk

Vzdelávanie