Legislatíva, manuál

  • Legislatíva pre SDV
  • Manuál pre SDV a ostatné podporné materiály

Aktuálna informácia: Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k uplatneniu daňového benefitu za žiaka s učebnou zmluvou.

Vzorové dokumenty a ďalšie informácie pre zamestnávateľov a školy nájdete na webových stránkach stavovských a profesijných organizácií.